BOTNIȚĂ OBLIGATORIE pentru câini, AMENZI URIAȘE pentru LĂTRAT – VEZI INTEGRAL regulamentul care va trebui respectat la Cluj

22 iulie, 2014 11:50

Amenzi de la 200 la 600 de lei. Cam asta ar urma să îi aștepte pe stăpânii de câini care nu vor respecta noul regulament al Primăriei Cluj cu privire la accesul, circulatia si plimbarea cainilor cu stapan pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentul nu a fost încă adoptat, fiind în faza dezbaterilor. Prima rundă de discuții pe marginea proiectului va avea loc miercuri, 6 august 2014, de la ora 15.00, in Sala de Sticla a Primariei. 

Regulamentul  cu privire la accesul, circulatia si plimbarea cainilor cu stapan pe domeniul public sau privat are trei cuvinte cheie: curățenie, linişte și siguranţă. 

Documentul prevede obligația ca pe raza orașului câinii să poarte lesă şi botniţă cu excepţia câinilor de talie mică care vor fi purtaţi cu lesă sau ham. Patrupedele vor avea interdicție însă în foarte multe locuri din oraș. În schimb, Primăria promite să amenajeze în oraș și spații destinate exclusiv plimbării câinilor.  

Plimbarea câinilor se poate face în pădurile Făget, Hoia şi Lombului, dar dacă vor fi lăsaţi liberi, vor purta botniţă, cu excepţia celor de talie mică

Pe timpul plimbării, însoţitorii câinilor au obligaţia de a colecta dejecţiile provenite de la animalele pe care le deţin. 

Regulamentul mai arată că se interzice deţinătorilor de câini producerea de zgomote neplăcute, puternice şi repetate cum ar fi: chemări repetate ale câinelui cu tonalitate ridicată prin folosirea cuvintelor sau altor sunete deranjante. 

REGULAMENT PRIVIND ACCESUL, CIRCULAŢIA ŞI PLIMBAREA CÂINILOR CU STĂPÂN PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA 

Art.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul legal privind accesul, circulaţia şi plimbarea câinilor cu stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca; reglementează măsurile necesare pentru asigurarea unui climat civilizat în spaţiile publice din municipiu;

urmăreşte păstrarea curăţeniei, menţinerea ordinii, liniştii şi siguranţei publice, protejarea sănătăţii populaţiei, prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor, protecţia, conservarea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzãtoare destinaţiei lor; limitează accesului câinilor în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, de alimentaţie publică, a unităţilor sanitare precum şi în alte locuri publice sau în mijloacele de transport în comun; stabileşte drepturi şi obligaţii în favoarea, respectiv în sarcina deţinătorilor de câini aflaţi pe domeniul public sau privat al mun. Cluj-Napoca precum şi conseciţele nerespectării acestor obligaţii. 

altera
(2) În sensul prezentului regulament, prin deţinător de câine se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul. 

(3) Deţinătorii de câini care locuiesc în blocuri sau locuinţe colective au obligaţia de a respecta orele de linişte, normele generale de curăţenie, igienă şi întreţinere a spaţiului comun (holuri, casa scării, etc.). Orice litigiu cu privire la încălcarea proprietăţii comune sau individuale se va soluţiona de către instanţele de judecată. 

Art. 2 (1) Se interzice lăsarea în libertate, fără supraveghere, pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca a câinilor cu stăpân, indiferent de rasă şi talie. 

(2) Pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca câinii vor fi purtaţi cu lesă şi botniţă cu excepţia câinilor de talie mică care vor fi purtaţi cu lesă sau ham.  

(3) Câinii agresivi sau periculoşi, definiţi ca atare prin legi speciale, vor fi purtaţi în mod obligatoriu cu botniţă şi vor fi ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham, iar deţinătorii acestora vor respecta întru totul obligaţiile şi interdicţiile stabilite în sarcina lor prin legi speciale în ceea ce priveşte accesul, circulaţia şi plimbarea lor pe domeniul public/ privat al municipiului Cluj-Napoca. 

(4) Plimbarea câinilor se poate face în pădurile Făget, Hoia şi Lombului. În aceste locuri, în cazul în care vor fi lăsaţi liberi, câinii vor purta botniţă, cu excepţia celor de talie mică. 

Art.3 (1) Deţinătorii de câini sunt obligaţi, la ieşirea cu aceştia în spaţiile publice, să aibă asupra lor actul de identitate şi carnetul de sănătate al câinelui. 

(2) Pe timpul plimbării, însoţitorii câinilor au obligaţia de a colecta dejecţiile provenite de la animalele pe care le deţin. În acest scop vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, dotările necesare (pungi, mănuşi de unică folosinţă, etc). 

Art. 4 (1) Se interzice accesul, circulaţia sau plimbarea câinilor cu stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca: 

a) pe spaţiile verzi, cu excepţia zonelor, locaţiilor sau perimetrelor delimitate, amenajate şi semnalizate corespunzător în care este permis în mod expres accesul câinilor. 

 b) în perimetrul unităţilor de învăţământ, de alimentaţie publică, al unităţilor sanitare, ştanduri, terase, pieţe şi terenuri de sport; 

 c) în mijloacele de transport în comun;

 d) în locurile de joacă pentru copii; 

 e) în orice altă locaţie, zonă sau perimetru aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca semnalizat prin indicatoare/ panouri care interzic accesul câinilor. 

(2) În sensul prezentului regulament, spaţiile verzi cuprind urmãtoarele tipuri de terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca: parcuri, grãdini, scuaruri, fâşii plantate, grãdini botanice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement; cele aferente dotãrilor publice (creşe, grãdiniţe, şcoli, unitãţi sanitare sau de protecţie socialã, instituţii, edificii de cult, etc); baze sportive; aranjamente florare; spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apã; spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu; culoare de protecţie faţã de infrastructura tehnicã. 

(3) Direcţia tehnică din cadrul primăriei municipiului Cluj-Napoca va face demersurile necesare pentru identificarea şi amenjarea spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor. Locaţiile respective vor fi complet împrejmuite cu gard astfel încât să nu permită ieşirea câinilor în afara perimetrului destinat lor, iar poarta de intrare va fi prevăzută cu dispozitiv de închidere. Suprafaţa spaţiilor va fi acoperită cu iarbă, pietriş mărunt rotunjit sau alte materiale care să nu provoace rănirea câinilor şi vor fi semnalizate prin panouri. Spaţiile special amenajate destinate exclusiv plimbării câinilor, împrejmuite cu gard, unde câinii au acces fără lesă sau botniţă, vor fi utilizate în mod corespunzător, potrivit destinaţiei lor.

(4) Se interzice accesul în incinta spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor a altor persoane decât deţinătorii animalelor având vârsta minimă de 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu. 

(5) Se interzice accesul în incinta spaţiilor destinate exclusiv plimbării câinilor amenajate de primărie a câinilor agresivi sau periculoşi. 

Art.5 (1) Se interzice deţinătorilor de câini producerea de zgomote neplăcute, puternice şi repetate cum ar fi: chemări repetate ale câinelui cu tonalitate ridicată prin folosirea cuvintelor sau altor sunete deranjante. 

(2) Deţinătorii de câini sunt obligaţi să întrerupă activităţile câinelui atunci când acestea devin un deranj pentru cetăţeni. 

 (3) Deţinătorii sunt obligaţi să intervină de îndată ce reacţiile câinelui devin un pericol pentru siguranţa persoanelor, înclusiv în situaţia în care acestea au fost provocate de comportamentul nepotrivit al cetăţenilor. 

(4) Persoanele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca au obligaţia de a nu provoca câinii prin manifestări, atitudini sau gesturi agresive, tonalităţi ridicate ori în alte moduri care ar putea genera reacţii adverse din partea acestora. 

Art.6 (1) Se interzice abandonarea câinilor sau puilor pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca. 

(2) Se interzice improvizarea de adăposturi pentru câini pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca ori în garaje sau organizarea de lupte între câini. 

Art.7 Prezentul Regulament nu se referă la următoarele categorii de câini: a) câinii folosiţi de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază sau alte categorii de câini al căror regim este reglementat prin norme speciale; 

b) câinii-ghizi de nevăzători; 

c) câinii utilizaţi de structurile de salvare montană. 

Art.8 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: 

a) cu amendă de la 200 la 400 lei nerespectarea prevederilor art. 2 alin (1), (2) şi (4); art. 3 alin (1); art. 4 alin.1lit. a) şi b); art. 5 alin.(1) şi (2); 

b) cu amendă de la 300 la 500 lei nerespectarea prevederilor art. 3 alin (2); art. 4 alin.1 lit.c), 

d), e); art. 4 alin.(4); art. 5 alin. (4); 

c) cu amendă de la 400 la 600 lei nerespectarea prevederilor art . 4 alin. (5); art. 5 alin. (3); art. 6 alin. (1) şi (2).

Art. 9 (1) Controlul respectării prevederilor prezentului Regulament şi încheierea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi efectuate de către agenţi constatatori care sunt: primarul municipiului Cluj-Napoca, persoanele împuternicite de către acesta şi poliţiştii locali. 

(2) Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezentul Regulament se reţine în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz. 

Art. 10 Persoana sancţionată contravenţional poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la înmânare sau de la data comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la articolul 8. 

Art. 11 Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/ 2002 cu modificările ulterioare. 

Art. 12 De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 84/ 1996. Art.

13 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Poliţia Locală şi Direcţia Tehnică. 

Proiectul este semnat de directorul executiv al Poliției locale, Minodora Fritea, de șefa de birou Carmen Maria Pătraș și de consilierul juridic Raul Florin Lola. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
DIN ACEEAȘI CATEGORIE
27 mai, 2022
Profesorul Achimaș: Suntem departe de o lege care să impună sancțiuni celor care nu merg la medic pentru servicii de prevenție
26 mai, 2022
Cât de periculoasă este de fapt variola maimuței RĂSPUNSUL Profesorului Achimaș-Cadariu
18 mai, 2022
Încasezi bani din chirii? ANAF a realizat un ghid să te ajute cu plata impozitului apoi se apucă de controale
18 mai, 2022
Percheziții la Cluj: Vizat, un grup infracțional specializat în traficul de migranți și traficul de droguri
18 mai, 2022
DEZBATERE PUBLICĂ la Primărie: „Culoar mobilitate Nord – Podul Oașului-Răsăritului și străzile Răsăritului – Câmpul Pâinii – Pod Ira”

Fostul ministru al Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu, deputat și chirurg la Institutul Oncologic din Cluj, crede ...

Profesorul Achimaș: Suntem departe de o lege care să impună sancțiuni celor care nu merg la medic pentru servicii de prevenție

Cât de periculoasă este de fapt variola maimuței, boala importată din Africa? Epidemia de variolă ...

Cât de periculoasă este de fapt variola maimuței RĂSPUNSUL Profesorului Achimaș-Cadariu

Spitalul Polaris Medical, preluat de Medicover la inceputul acestui an, isi schimba numele in Spitalul ...

Spitalul Polaris Medical a fost preluat de Medicover și se repozitioneaza ca spital chirurgical

Președintele Asociației Patronilor și Meseriașilor Cluj, Augustin Feneșan, care este și prim-vicepreședinte al Consiliului Național ...

PARADOX: Digitalizare cu zeci de mii de ANGAJĂRI LA STAT! Reacția lui Augustin Feneșan, președintele APM Cluj

În contextul în care sectorul agroalimentar a fost semnificativ afectat de criza economică generată de ...

CALENDAR: Când vor putea fi contractate microgranturile și granturile pentru capital de lucru destinate sectorului agroalimentar
Ai început să călătorești din nou? Gândește-te de două ori înainte să îți faci bagajul pentru că de data asta totul va fi diferit!

„Un început de zi activ în Kolozsvár”, asta a scris noul președinte al Ungariei, Novák ...

Președintele Ungariei aleargă în Parcul Central din Cluj! Poate-i inspiră și pe politicienii locali

Firmele de curierat vor avea obligația de a raporta la ANAF datele persoanelor care plătesc ...

Curierii, obligați să-i raporteze la ANAF pe clienții care plătesc cash! Ținta: evazioniștii
Success message!
Warning message!
Error message!