• Acasă
  • /
  • Comunitate
  • /
  • „Buftea de Cluj”, printre cele 4 contracte de 28,4 milioane de euro semnate de primarul interimar Radu Mosin. VEZI detalii

„Buftea de Cluj”, printre cele 4 contracte de 28,4 milioane de euro semnate de primarul interimar Radu Mosin. VEZI detalii

Publicat: 3 mai, 2012 14:31

Actualizat: 23 martie, 2022 06:59

Primarul Radu Moisin a semnat miercuri, 2 mai 2012, la Bucureşti, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, patru contracte pentru proiecte finanţate din fonduri europene.„Valoarea totală a celor patru proiecte ajunge la 28,4 milioane de euro, dintre care finanţarea nerambursabilă este de peste 15 milioane de euro”, a declarat primarul Radu Moisin.Cele patru proiecte:1. Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative (CREIC) 2. Case sociale integrate pentru comunitate, strada Iuliu Coroianu nr. 5 3. Centru multifuncţional de servicii sociale integrate Ţara Minunilor, str. Înfrăţirii nr. 15 4. Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa I„În acest moment, am ajuns la un grad de contractare de 68% din alocarea totală de 82 de milioane de euro disponibilă pentru polul de creştere Cluj-Napoca. În ceea ce priveşte proiectul Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative, consider că acesta ar putea să transforme Clujul într-un pol de importanţă naţională în domeniul industriei creative. Din punct de vedere al portofoliului de proiecte, Clujul are cele mai multe proiecte cu dimensiune metropolitană”, a spus directorul Agenţiei Regionale de Dezvoltare Nord-Vest, Claudiu Coşier. 1. Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii CreativeCentrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative face parte dintr-un program de proiecte propuse şi aprobate prin Planul Integrat de Dezvoltare – ZMC şi contribuie în mod direct la realizarea priorităţilor de dezvoltare ale acestuia.Finanţarea proiectului „Centru Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative” urmează a fi asigurată din fonduri europene, guvernamentale şi din bugetul local. Valoarea totală a proiectului este de 68.389.300,3 lei din care 25.966.717,05 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată.Municipiul Cluj-Napoca îşi propune – prin implementarea acestui proiect – crearea şi dezvoltarea unei structuri de sprijinire a afacerilor în vederea dezvoltării sectorului IMM, în special a firmelor care activează în domeniul industriilor creative – potenţială sursă de creştere economică.De rezultatele pozitive generate de implementarea proiectului vor beneficia un număr de 26 companii din care: 18 microîntreprinderi și întreprinderi mici;  6 întreprinderi mijlocii;  2 întreprinderi mari.Astfel, firmele care vor apela la serviciile centrului vor beneficia de spaţii în care îşi pot desfăşura activitatea (spaţii de birouri, ateliere de creaţie, spaţii de producţie audio – video) sau în care pot organiza diverse evenimente (spaţii multifuncţionale în care se pot desfăşura conferinţe, expoziţii, spectacole artistice, etc., respectiv un amfiteatru verde pentru manifestări în aer liber), precum şi de servicii şi facilităţi în conformitate cu nevoile şi disponibilitatea lor de plată (stabilite în baza studiului de marketing realizat pentru fundamentarea proiectului).Amplasamentul propus este în zona Lomb Cluj Napoca, pe o suprafaţă de teren de 73.365 mp, arie construită 5.165 mp, arie desfăşurată 15.049 mp, arie utilă 13.256,35 mp. Lucrările ce vor fi executate vizează construirea unei clădiri, rezolvată volumetric în patru corpuri diferite între ele prin numărul de niveluri.Clădirea este structurată pe verticală: 3 niveluri de subsol, parter şi 4 etaje cu suprafeţe construite diferit datorită retragerilor practicate. În exteriorul construcţiei se va amenaja un Amfiteatru Verde şi platforme cu gazon circulabil în partea de nord-est a construcţiei, spaţii exterioare deschise publicului pentru organizarea diverselor manifestări in aer liber. Vor fi amenajate un număr de 334 parcări, din care 209 în exterior (4 pentru persoane cu dizabilităţi) şi 125 la subsol, în interior (4 pentru persoane cu dizabilităţi).Suprafaţa utilă nou creată a structurii de afaceri este de 13.256,35 mp, din care: 2.230,93 mp – birouri;  966,07 mp – ateliere de creație;  1056,55 mp – spații multifuncționaleStructura imobilelor va avea posibilitatea de a suporta viitoare extinderi, în funcţie de cererea existentă, iar dimensionarea instalaţiilor va fi proiectată de la momentul iniţial în consecinţă.Zona aferentă amplasamentului va fi viabilizată prin realizarea reţelelor de utilităţi. Accesul auto şi pietonal se va face în prima faza prin drumul proiectat pe terenul studiat, dar cu legături prevăzute spre viitoarea strada proiectata prin PUZ Lomb.2. Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa IProiectul „Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa I”contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice şi a direcţiilor prioritare propuse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Cluj, stimulând dezvoltarea regională durabilă, prin asigurarea unei abordări unitare integrate la nivelul polului de creştere şi crearea premiselor de dezvoltare a transportului public metropolitan, contribuind la creşterea calităţii vieţii populaţiei.Proiectul are o valoare totală (inclusiv TVA) de 39,967 milioane lei (aprox. 9.5 mil euro), din care 27,567 milioane lei suma nerambursabilă solicitată.Obiectivul general al proiectului: Reabilitarea infrastructurii de transport public şi îmbunătăţirea serviciilor de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, în vederea creşterii calităţii vieţii şi asigurării unei dezvoltări regionale echilibrate Obiectivul specific al proiectului:  Modernizarea staţiilor pentru transportul public în comun din municipiul Cluj-Napoca, în vederea creşterii mobilităţii urbane a populaţiei, cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a oraşuluiDezvoltarea durabilă a sistemului de transport public de călători în municipiul Cluj-Napoca se va realiza prin:• modernizarea a 87 staţii de transport public călători existente în municipiu şi alinierea acestora la standardele internaţionale în domeniu (din punct de vedere al parametrilor tehnici şi operaţionali), în vederea asigurării unui grad mai mare de confort şi siguranţă; realizarea unui design atractiv al staţiilor şi dotarea acestora cu bănci, coşuri de gunoi şi panouri de afişaj;• creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciul public de transport călători prin montarea unui sistem automat de eliberare a legitimaţiilor de călătorie; amplasarea în zonele cu un flux important de călători a 61 de automate pentru eliberarea legitimațiilor de călătorie non stop şi 7 centre de vânzare a legitimațiilor de călătorie, în vederea creşterii gradului de distribuţie a titlurilor de călătorie; amplasarea a 136 de validatoare a legitimațiilor de călătorie în staţii şi 327 de validatoare – dual – în mijloacele de transport în comun;• asigurarea iluminatului în 35 din staţiile modernizate, în vederea asigurării unui trafic sigur şi eficient pentru locuitorii din zona vizată de proiect;• creşterea gradului de acces al persoanelor la informaţii de interes public prin montarea de panouri de afişaj ce vor furniza diferite aspecte legate de timpul estimat de sosire în staţie a mijloacelor de transport în comun, puncte de interes aflate în vecinătatea traseelor;• creşterea confortului călătorilor prin posibilitatea implementării conceptului de ”cuante de timp” (tarifare orară) și ”portofel electronic” în scopul realizării corespondenţelor de călătorie plătind o singură dată, într-un interval de timp stabilit a fi valabil unei călătorii;• creşterea mobilităţii călătorilor prin folosirea oricărui mijloc de transport care ajunge în staţie cu destinaţia dorită de acesta (posibilitatea folosirii titlurilor de călătorie pe orice mijloc de transport în comun şi pe o anumită perioadă de timp, indiferent de traseul parcurs);• realizarea unei campanii de informare a publicului călător, prin emiterea de materiale scrise, comunicate de presă şi afişaj în staţii.• eficientizarea ofertei de transport public de călători prin utilizarea informaţiilor obiective şi complete ale managementului sistemului de transport în comun, cu privire la fluxul de călători, legitimaţii de călătorie utilizate şi distribuite pe moduri, linii, vehicule şi intervale de timp etc.• Îmbunătăţirea parametrilor de mediu prin realizarea de facilităţi pentru transportul public şi descurajarea transportului individual şi scăderea consumului de hârtie datorită eliminării treptate a biletelor de transport şi înlocuirea acestora cu material refolosibile – carduri contactless.3. Case sociale integrate pentru comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5Proiectul, inclus în lista proiectelor prioritare ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Cluj-Napoca, urmăreşte reabilitarea şi modernizarea obiectivului investiţional din municipiul Cluj-Napoca, situat pe strada Iuliu Coroianu nr.5, în vederea asigurării de locuinţe sociale de calitate, cu impact asupra creşterii calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca, folosind o soluţie tehnică modernă şi performantă.Dată fiind importanţa majoră pe care proiectele de realizare a locuinţelor sociale o are pentru municipalitatea clujeană privind îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca, acest proiect are ca obiectiv principal modernizarea, reabilitarea, dotarea cu utilităţi a imobilului aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, care prin reconversie va dobândi o nouă funcţionalitate, aceea de locuinţe sociale.Prin proiectul „Case sociale integrate pentru comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5 urmează să fie realizate 46 de locuinţe sociale cu una şi două camere.Principalele categorii de lucrări necesare vor fi: Lucrări de arhitectură, prin care se va realiza recompartimentarea în sensul modificării funcţionalităţii obiectivului investiţional pentru realizarea de locuinţe sociale;  Lucrări de izolaţii care vor genera creşterea eficienţei energetice a imobilului cu un procent de 60%  Lucrări de consolidare, reabilitare şi recompartimentare a corpurilor care fac obiectul investiţiei;  Lucrări de demolare pentru corpurile aflate într-o stare avansată de degradare ;  Lucrări de amenajare parcare şi locuri de joacă pentru copii;  Realizarea pentru persoanele cu dizabilităţi a unei platforme de acces la etajele superioare ale imobilului, precum şi montarea unei rampe de acces special la intrarea principală.Cele 46 de noi locuinţe sociale vor fi atribuite cetăţenilor aflaţi pe lista de priorităţi a municipalităţii clujene, în conformitate cu normele şi procedurile prevăzute de lege.Prin HCL nr. 188 din 10 mai 2011 a fost aprobat proiectul şi cheltuielile bugetare legate de proiectul „Case sociale integrate pentru comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5”, astfel: bugetul total al proiectului este de 10.116.118,74 lei, din care 7.987.461,62 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată din cadrul programului, iar 2.128.657,12 lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul local.Perioada de implementare a proiectului este estimată la 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare, implicând planificare multianuală bugetară.Proiectul „Case sociale integrate pentru comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5, va fi contractat de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”, categoria de operaţiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv pentru reconversia obiectivelor investiţionale în vederea realizării de locuinţe sociale de calitate.Etapa următoare după semnarea contractului de finanțare între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi Municipiul Cluj-Napoca va fi cea a demarării procedurilor de achiziţie a lucrărilor de reabilitare, a serviciilor de dirigenţie de şantier etc.4. Centru multifuncţional de de servicii sociale integrate Ţara Minunilor, str. Infrăţirii, nr. 15
altera
semnare contracte 1
Proiectul „Centru multifuncţional de servicii sociale integrate Ţara Minunilor” va fi contractat de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”, categoria de operaţiuni: reabilitarea infrastructurii sociale.Obiectiv specific: reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului de Zi „Ţara Minunilor” din municipiul Cluj-Napoca, în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale destinate copiilor, cu efect asupra capacităţii de integrare în învăţământul de masă a acestora.Etapa următoare după semnarea contractului de finanțare între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi Municipiul Cluj-Napoca va fi cea a demarării procedurilor de achiziţie a lucrărilor de reabilitare, a serviciilor de dirigenţie de şantier etc.Proiectul, inclus în lista proiectelor prioritare ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Cluj-Napoca, urmăreşte reabilitarea şi modernizarea centrului de zi pentru copii de etnie rromă din municipiul Cluj-Napoca, situat pe strada Înfrăţirii, nr.15, în vederea asigurării de servicii sociale de calitate, cu impact asupra creşterii calităţii vieţii beneficiarilor-copii de etnie romă- folosind o soluţie tehnică modernă şi performantă.Principalele rezultate preconizate ale proiectului sunt împărţite pe două categorii:-directe: – 1 clădire reabilitată, modernizată şi extinsă, pregătită pentru servicii sociale de calitate; • 734,01 MP suprafaţă utilă a clădirii reabilitate, modernizate şi extinse, pregătită pentru servicii sociale de calitate; • 1 rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi; • 77,45 MP alei pietonale amenajate; • 1 loc de joacă amenajat;-indirecte: -150 de persoane beneficiare, direct şi indirect, ale serviciilor centrului de zi, din care 90% persoane de etnie romă; -17,73% creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate;Prin HCL nr. .190/10 mai 2011 a fost aprobat proiectul şi cheltuielile bugetare legate de proiectu, astfel: bugetul total al proiectului este de 4.075.867,48 lei, din care 3.212.165,70 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată din cadrul programului, iar 863.701,78 lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul local.Perioada de implementare a proiectului este estimată la 31de luni de la semnarea contractului de finanţare, implicând planificare multianuală bugetară.

ULTIMELE ȘTIRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
DIN ACEEAȘI CATEGORIE
12 aprilie, 2024
UTCN, recunoaștere internațională a performanței în domeniul Ingineriei Mecanice
1 aprilie, 2024
Zboruri către 11 țări din Schengen de pe Aeroportul Cluj
1 aprilie, 2024
Aurelia Cristea, inițiatoarea legii antifumat, candiata PSD la Primăria Cluj-Napoca
1 aprilie, 2024
Ce e în realitate „smogul” văzut în Cluj
28 martie, 2024
Noi zboruri spre Zurich de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Marile proiecte de infrastructură din Cluj – trenul metropolitan sau centura de sud nu au ...

Arhitectul Șerban Țigănaș: Metroul, scos din joben, marile proiecte de infrastructură întârzie, digitalizarea este frânată

Bolile cardiovasculare și cancerul fac ravagii în România iar deputatul și chirurgul Patriciu Achimaș Cadariu ...

ALARMANT: Deputatul Achimaș-Cadariu se așteaptă la dublarea numărului de pacienți în zona de cancer

Candidatul independent la funcția de primar al Clujului, Sabin Sărmaș, a venit la Punctul Critic ...

Sabin Sărmaș, candidat la Primăria Cluj, dezvăluiri din culisele puterii locale și planuri pentru oraș

Primarul comunei Baciu, Balázs János, a vorbit în emisiunea Punctul Critic despre marile provocări cu ...

Primarul comunei Baciu, Balázs János, candidează pentru un nou mandat. Ce planuri are

Călin Cozma, candidat la funcția de primar al Clujului din partea AUR, și-a prezentat în ...

Calin Cozma, candidat la funcția de primar al Clujului vrea transport gratuit cu CTP pentru toți clujenii

Deputatul PSD de Cluj, profesorul Patriciu Achimaș-Cadariu a declarat în emisiunea Punctul Critic referindu-se la ...

Deputatul Achimaș Cadariu, despre Emil Boc: Are realizări dar uzura unei funcții își spune cuvântul

Cosmin Maier, viceprimarul comunei Baciu (PNL) candidează la funcția de primar. El a vorbit în ...

Ce proiecte are Cosmin Maier, candidatul PNL la funcția de primar al comunei Baciu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a obținut recent o performanță remarcabilă la nivel mondial în ...

UTCN, recunoaștere internațională a performanței în domeniul Ingineriei Mecanice
Success message!
Warning message!
Error message!