• Acasă
  • /
  • Comunitate
  • /
  • Oportunitate: Te înscrii la un master și devii angajat SRI

Oportunitate: Te înscrii la un master și devii angajat SRI

Publicat: 27 decembrie, 2011 15:40

Actualizat: 23 martie, 2022 07:16

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează, în sesiunea septembrie 2012, concurs de admitere la studii universitare de master în specializările: „Intelligence şi securitate naţională” şi „Analiză de Intelligence”, informează sri.ro. Cursanţii vor avea statut de angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii (SRI). Candidaţii declaraţi „Admis” vor fi încadraţi în Serviciul Român de Informaţii, urmând ca prin cursurile menţionate să dobândească în plan profesional competenţele necesare exercitării atribuţiilor de ofiţeri de informaţii operativi, respectiv ofiţeri de informaţii analişti.Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 9 ianuarie – 15 februarie 2012, iar perioada de desfășurare a concursului este 8 – 9 septembrie 2012.Durata programului este de 4 semestre. Pentru specializarea „Intelligence şi securitate naţională” sunt scoase la concursur 8 locuri pentru bărbați și 2 femei, iar la specializarea „Analiză de Intelligence” sunt disponibile 10 locuri din care 6 la bărbaţi și 4 la pentru femei.Programele de pregătire se adresează absolvenţilor ciclului I – studii universitare de licenţă, sunt structurate pe patru semestre şi asigură formarea viitorilor ofiţeri de informaţii (pe cele două componente – informaţii-operaţiuni şi analiză) prin extinderea, în domeniul informaţiilor pentru realizarea securităţii naţionale, a pregătirii universitare a candidaţilor, care va fi atestată prin diplomă de master în concordanţă cu standardele specifice calităţii învăţământului superior pe plan naţional şi internaţional.Pe întreaga desfăşurare a programului, cursanţii vor avea statut de angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta, astfel:• angajaţi civili, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,
(pe durata primelor 4 luni aferente modulului I).
• ofiţeri de informaţii, pe restul duratei cursului, în situaţia promovării
evaluărilor complexe ce vor fi susţinute la finalul primelor 4 luni aferente
modulului I.Cursanţii care nu vor promova probele de evaluare necesare chemării în activitate ca ofiţeri vor înceta pregătirea în cadrul Academiei şi raporturile juridice de muncă stabilite cu Serviciul Român de Informaţii.Candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: • sunt absolvenţi de studii superioare, cu examen de diplomă sau de licenţă, în domeniile şi specializările stabilite prin H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acesteia (cu modificările şi completările ulterioare);
• au vârsta de până la 32 de ani împliniţi în cursul anului 2012;
• au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);
• cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
• sunt apţi din punct de vedere medical potrivit baremelor militare;
• sunt apţi psihologic;
• au o conduită civică şi morală corespunzătoare;
• nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
• în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
• candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
• sunt dispuşi ca, după finalizarea programului universitar de master la care au fost declaraţi „Admis”, să desfăşoare activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei;
• acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare; 3
• acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
• în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, vor achita taxele de şcolarizare în cuantumul stabilit de Senatul Academiei, dacă vor fi declaraţi „Admis”.De la condiţiile de înscriere nu se acordă derogări.Nu se pot înscrie la concursul de admitere: • persoanele care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
• adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
• cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui cadru de informaţii.Cei interesați se pot înscrie la master în funcţie de domiciliul sau reşedinţa lor: a) pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov: la secretariatul Biroului Organizare Studii Universitare de Masterat din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, telefon 021.410.65.50 int. 1144, 1379 (de luni până vineri între orele 8.00-14.00)b) pentru celelalte localităţi: la sediile direcţiilor judeţene de informaţii.Opţiunea de a participa la concursul de admitere se face prin completarea unei cereri-tip adresată comandantului/rectorului Academiei. Formularul se obţine şi se completează la secretariatul Biroului Organizare Studii Universitare de Masterat din cadrul Academiei sau, după caz, la sediile direcţiilor judeţene de informaţii.Cererea-tip de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: 1. diploma de licenţă, diplomă echivalentă sau adeverinţă eliberată de instituţiile de învăţământ superior de lungă durată (copie legalizată);
2. foaia matricolă (copie legalizată);
3. certificatul de naştere (copie legalizată);
4. cartea (buletinul) de identitate (copie xerox);
5. hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui
pentru cei care şi-au schimbat numele (copie legalizată);
6. certificatul de căsătorie (copie legalizată);
7. un dosar plic;
8. trei fotografii color 3/4;
9. formular tip, cuprinzând datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior, reprezentând Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.061 din 15 aprilie 2011.4După verificare, acceptare şi înregistrare, cererile de înscriere depuse la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” sunt repartizate unităţilor de pe raza municipiului Bucureşti, care, prin structurile specializate de management resurse umane, verifică îndeplinirea condiţiilor de participare şi întocmesc dosarele de concurs.Pentru candidaţii care depun cereri de înscriere la sediile direcţiilor judeţene de informaţii, activităţile menţionate mai sus vor fi efectuate de structurile specializate de management resurse umane ale unităţilor respective.În această perioadă candidaţii sunt planificaţi pentru susţinerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu: • interviuri de selecţie;
• evaluarea psihologică preliminară;
• examinarea cunoştinţelor şi a deprinderilor privind utilizarea
calculatorului (după caz);
• evaluarea psihologică complexă/test de inteligenţă;
• examinarea medicală.Examinarea cunoştinţelor şi a deprinderilor privind utilizarea calculatorului, evaluarea psihologică complexă şi examinarea medicală se efectuează în unităţi specializate ale Serviciului situate în municipiul Bucureşti.Asupra candidaţilor vor fi efectuate verificări cu privire la activitatea desfăşurată
şi comportamentul adoptat, precum şi verificările de securitate prevăzute de H.G.
nr. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat.Înscrierea propriu-zisă presupune depunerea dosarelor de concurs de către delegaţii unităţilor care au întocmit dosarele de participare la concurs, la secretariatul Biroului Organizare Studii Universitare de Masterat, în intervalul 30-31 august 2012, moment în care se depune şi taxa de înscriere în valoare de 100 lei pentru fiecare candidat.Probe de concurs I. Proba pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, maghiară, turcă, greacă): test grilă, pondere 20%;II. Proba pentru evaluarea nivelului de cultură generală: test grilă, pondere 40%. Testul conţine întrebări din diverse domenii (limba şi literatura română, istoria românilor, istorie universală, geografia României, filosofie, sociologie, economie politică, ştiinţe exacte etc.) şi nu necesită o pregătire de specialitate.Punctajul obţinut de candidaţi la testul de inteligenţă din cadrul examinării complexe din punct de vedere psihologic se va lua în considerare la stabilirea mediei generale de admitere în pondere de 40%.Nu se admit contestaţii la testul de inteligenţă din cadrul examinării complexe din punct de vedere psihologic, acesta fiind un instrument ştiinţific, consacrat şi omologat în Serviciul Român de Informaţii.

ULTIMELE ȘTIRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
DIN ACEEAȘI CATEGORIE
17 iunie, 2024
Chirurgul Patriciu Achimaș-Cadariu, distins cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler
12 iunie, 2024
Șeful stafului de campanie a lui Sabin Sărmaș, replică pentru Emil Boc: „Te plimbai cu tancul sovietic prin oraș, noi te-am pus în genunchi cu praștiile”
11 iunie, 2024
Emil Boc, după alegeri: A fost cea mai agresivă campanie împotriva mea de când sunt primar
10 iunie, 2024
Mircea Moroșan reales primar în Huedin
10 iunie, 2024
Cristian Matei aproape de un nou mandat de primar la Turda, Ciprian Rigman îi suflă-n ceafă

Chirurgul și deputatul clujean Patriciu Achimaș-Cadariu a primit Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler ...

Chirurgul Patriciu Achimaș-Cadariu, distins cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler

Opoziția divizată și alegerile într-un singur tur l-au ajutat pe Emil Boc să-și adjudece al ...

OPOZIȚIA DIVIZATĂ și alegerile într-un singur tur l-au ajutat pe Emil Boc să-și adjudece al șaselea mandat la Primăria Cluj

MDM Group a informat că începând cu 1 iulie 2024 salariul de bază minim brut ...

Salariul minim crește din 1 iulie
Șeful stafului de campanie a lui Sabin Sărmaș, replică pentru Emil Boc: „Te plimbai cu tancul sovietic prin oraș, noi te-am pus în genunchi cu praștiile”

Reles primar a șasea oară, de data aceasta cu mai puțin de 50 la sută ...

Emil Boc, după alegeri: A fost cea mai agresivă campanie împotriva mea de când sunt primar

Grecia este una dintre cele mai frumoase țări din lume, iar insulele sale sunt cu ...

TOP șase cele mai frumoase insule grecești și cum să o alegi pe cea mai potrivită pentru tine

Soarele arde, temperaturile continuă să crească, iar singura ta dorință este aceea de a te ...

ÎNGHEȚATA – desertul indispensabil pe timp de vară. Cele mai populare tipuri

Un corp frumos și sănătos necesită multă muncă și eforturi alimentare pe o perioadă îndelungată ...

Top 3 obiceiuri motivante ale pasionaților de fitness
Success message!
Warning message!
Error message!