PANDEMIE ȘI ECONOMIE Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin pentru salariați și angajatori

12 august, 2020 09:36

MDM GROUP informează că în Monitorul Oficial nr. 720 din data de 10.08.2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. Noul act normativ a intrat în vigoare la data de 10.08.2020.

Ce prevede noul act normativ:

1. Reducerea unilaterală a timpului de muncă a salariaţilor

Art. 1 al ordonanței prevede condiţiile în care angajatorul poate proceda la reducerea timpului de muncă al angajaţilor săi (cu norma întreagă) cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă:

reducerea temporară a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu fiind produsă o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.

*În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;

angajatorul a procedat la informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

Pentru claritate, angajatorul poate dispune, pentru un angajat care are o normă de muncă zilnică de 8 ore, reducerea acesteia la cel puţin 4 ore.

Dacă sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, angajatorul poate decide, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, dar cu obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună, reducerea timpului de muncă al unora sau a tuturor angajaţilor săi.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia.

Pe durata reducerii timpului de muncă, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. Această indemnizaţie se va adăuga, în mod firesc, drepturilor salariale cuvenite pentru timpul efectiv lucrat şi reprezintă venit de natură salarială, fiind supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii, în vederea protecţiei salariaţilor afectaţi, angajatorului îi sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi subcontractarea de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus. Interdicţia se raportează şi la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite de Legea societăţilor nr. 31/1990.

Salariatul beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporţional cu timpul efectiv lucrat, dar nu poate presta ore suplimentare la acel angajator. Totuşi, acordarea de bonusuri, precum şi alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management a angajatorului se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

Decizia de apelare la măsura prevăzută de această ordonanţă de urgenţă trebuie luată numai atunci când angajatorul este sigur că pentru luna în care decide să o implementeze nu va proceda la concedieri colective sau la reeducerea programului de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână conform prevederilor art. 52 alin. (3) din Codul muncii fiindcă ordonanţa interzice cumularea acestora.

Indemnizaţia aferentă orelor nelucrate este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea. Procedura de decontare a sumelor, precum şi perioada de aplicare a reducerii timpului de muncă se vor stabili ulterior prin hotărâre a Guvernului.

2. Indemnizațiile pentru profesioniști (persoanele fizice care exercită activitatea în mod independent)

Profesioniştii, precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei beneficiază, în cazul reducerii temporare a activității, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere de o indemnizație lunară de 41,5% din caștigul salarial mediu brut prevăzut pentru anul 2020 și anume 2.253 lei (41,5% x 5.429 lei).

Plata se va realiza prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Pentru aceasta indemnizație se datorează impozit pe venit, CAS și CASS, obligații fiscale declarate prin declarația unică (excepție: CIM-uri în baza Legii cooperației pentru care obligațiile fiscale se rețin și se plătesc de către societatea cooperativă).

Atenție! Durata efectivă de aplicare a măsurii, categoriile de profesioniști precum și procedura de plată a indemnizației se stabilesc prin hotărâre de guvern.

Prin excepție, în anul 2020 beneficiază de această indemnizație doar profesioniștii și persoanele care au încheiate CIM-uri în baza Legii cooperației, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. 1 din OUG nr. 30/2020 (indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut).

3. Măsuri cu privire la zilieri

Pentru zilierii (persoanele care efectuează activități necalificate cu caracter ocazional), afectați de întreruperea/restrângerea activității, statul acorda pe o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31.12.2020, o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.

Suma se acordă de beneficiarul de lucrări, urmând a fi decontată ulterior de către ANPIS, în baza unei cereri depuse în format electronic pentru luna anterioară, până la data de 5 a fiecărei luni.

Indemnizația reprezintă venit de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit și CAS.

4. Contracte de muncă pe perioadă determinată de pânâ la 3 luni

Pentru angajații pe perioadă determinată de până la 3 luni, până la 31.12.2020, dar nu mai mult de 3 luni, se acordă decontarea din bugetul asigurărilor de somaj a 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut pentru anul 2020 (41,5% x 5.429 lei).

Angajatorul are obligația de a plăti integral contravaloarea muncii prestate pe perioda determinată, indemnizația urmând a fi decontată ulterior, la cerere, în baza unei declarații pe propria răspundere și a listei persoanelor beneficiare, după îndeplinirea obligațiilor fiscale declarative și de plata aferentă veniturilor salariale din perioada pentru care se face solicitarea.

Decontarea se va efectua în cel mult 10 zile de la data depunerii cererii.

5. Sprijin pentru activitatea în regim de telemuncă

Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă se acordă o singură dată angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei pentru achiziționarea de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

Sumele se acordă în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31.12.2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă pe perioda stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.

Modalitatea de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate se stabilesc prin ordin al MMPS în termen de 10 zile de la publicarea acestei ordonanțe.

În termen de 30 de zile de la acordarea sumei, angajatorul are obligația de a transmite către ANOFM documente justificative privind achiziția de bunuri; în cazul nerespectării acestei obligații se restituie sumele primite.

Atenție! Indemnizația privind reducerea timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% NU se cumulează pentru același angajat cu măsura privind contractele individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni sau cu măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I (decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat de către angajaţii care au avut contractul individual de muncă suspendat în perioada stării de urgenţă) şi III (plata a 50% din salariul persoanelor în vârstă de peste 50 de ani angajate în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 şi nici cu măsurile de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Cadru legal: OUG 132/2020 privind noi masuri de sprijin acordate salariatilor si angajatorilor publicată în Monitorul Oficial cu numărul 720 din data de 10 august 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
DIN ACEEAȘI CATEGORIE
29 ianuarie, 2023
Ministrul italian al Apararii: Al Treilea Război Mondial ar putea începe cand tancurile ruseşti ar ajunge la Kiev
29 ianuarie, 2023
Cum economisesti în 10 luni până la o factură întreagă la energie electrica
27 ianuarie, 2023
Iar a nins simultan in tot orasul: Patinoar pe strada Spicului din Cluj
27 ianuarie, 2023
OPORTUNITATEA de sambata. Speed dating pentru clujenii 30+ care isi cauta perechea
26 ianuarie, 2023
Dr. Adrian Molnar, director medical Institutul Inimii: „Medicii ar trebui sa lucreze ori la stat, ori la privat”

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a declarat ca cel de-al Treilea Război Mondial ar ...

Ministrul italian al Apararii: Al Treilea Război Mondial ar putea începe cand tancurile ruseşti ar ajunge la Kiev

Clubul Rotary Cluj-Napoca organizeaza luni, 30 ianuarie 2023, la Cinema „Florin Piersic”, editia a XV-a ...

Serbarile Iernii Rotary 2023: Recital de harpa, eseuri premiate si proiectie surpriza de film istoric

E de ajuns să oprești de tot electrocasnicele care sunt doar în standby ca să ...

Cum economisesti în 10 luni până la o factură întreagă la energie electrica

Nici un utilaj nu a intervenit vineri dimineata la prima ora pentru dezapezirea Strazii Spicului ...

Iar a nins simultan in tot orasul: Patinoar pe strada Spicului din Cluj

The Coffee Factory le oferă posibilitatea clujenilor 30+ care sunt singuri să își gasească un ...

OPORTUNITATEA de sambata. Speed dating pentru clujenii 30+ care isi cauta perechea

Dr. Adrian Molnar, directorul medical al Institutului Inimii „Nicolae Stăncioiu” din Cluj-Napoca, a afirmat la ...

Dr. Adrian Molnar, director medical Institutul Inimii: „Medicii ar trebui sa lucreze ori la stat, ori la privat”

În ultima perioada, prețurile exorbitante la energie au devenit o îngrijorare pentru tot mai mulți ...

Pompa de căldură: Cât costă și câți bani poți economisi cu ajutorul ei

Ecologiștii cer instituțiilor de pe strada Barițiu să asigure accesul clujenilor la râul Someș. Cererea ...

Ecologiștii cer instituțiilor de pe strada Barițiu să asigure accesul clujenilor la râul Someș
Success message!
Warning message!
Error message!