Se modifică din nou Codul Fiscal

Publicat: 31 august, 2021 06:46
Actualizat: 23 martie, 2022 04:59

Executivul a aprobat luni propunerea de modificare și completare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la capitolele impozitul pe profit, impozitul pe venit pentru rezidenți și nerezidenți, contribuții sociale obligatorii, precum și o serie de clarificãri necesare în domeniul taxei pe valoarea adãugatã referitoare la comerțul electronic.

altera
Mãsurile legate de impozitul pe profit vizeazã:

1.        Regimul fiscal al dividendelor primite de persoane juridice române din statele membre ale UE prin transpunerea Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplicã societãților-mamã și filialelor acestora din diferite state membre;

2.        Modificarea regimului fiscal aplicabil ajustãrilor pentru deprecierea creanțelor, în sensul majorãrii limitei de deducere de la 30% la 50%, de la 1 ianuarie 2022;

3.        Reformularea prevederilor actuale ale art. 403 din Codul Fiscal în ceea ce privește transpunerea unor prevederi referitoare la ”impozitarea la ieșire” din Directiva 2016/1164/UE;

4.        Modificarea prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor distribuite și neplãtite pânã la sfârșitul anului respectiv în care s-a aprobat distribuirea acestora.

În domeniul impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii au fost adoptate urmãtoarele modificãri:

1. Includerea în veniturile din activitãți agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor;

2.        Reglementarea posibilitãții angajatorului rezident fiscal român sau a angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intrã sub incidența legislației europene în domeniul securitãții sociale de a opta pentru calculul, reținerea și plata contribuțiilor de asigurãri sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obțin venituri de naturã salarialã reprezentând avantaje în bani și/sau în naturã de la terți care nu sunt rezidenți fiscali români;

3.        Este clarificatã situația contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui numãr de peste 5 camere, situate în locuinþe proprietate personalã, indiferent de numãrul de locuinþe în care sunt situate acestea, în sensul în care se propune ca obligația de a determina venitul net anual în sistem real și de a completa Registrul de evidenþã fiscalã sã fie instituitã pentru anul fiscal urmãtor;

4. Referitoare la impozitarea dividendelor distribuite persoanelor fizice, care nu au fost plãtite pânã la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora;

5. Clarificarea modalitãții de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc, precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei;

6. Reglementarea la nivelul legislației primare a posibilitãții depunerii de cãtre contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând pânã la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitãțile non-profit/unitãțile de cult și clarificarea modului de utilizare a acestor sume de cãtre beneficiar. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a-i transmite prin mijloace electronice organului fiscal competent un formular prin care centralizeazã cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilitã prin ordin al președintelui ANAF.

În ceea ce privește impozitul pe veniturile nerezidenților mãsurile vizeazã:

–        reglementãri privind dividendele distribuite trimestrial și neplãtite pânã la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea;

–        scutirea de impozit a dividendelor plãtite unui rezident dintr-un stat UE de cãtre persoana juridicã rezidentã în România care nu este supusã impozitului pe profit, ci substitutului sãu;

–        scutirea de impozit a dividendelor plãtite unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Spațiului Economic European, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, pentru a se asigura același tratament fiscal aplicabil dividendelor plãtite între persoane juridice române;

–        certificatele de rezidențã fiscalã se pot depune prin Spațiul Privat Virtual și se acceptã în copie conformã cu originalul;

–        Declarația 207 se depune și când impozitul datorat de nerezident este suportat de cãtre plãtitorul de venit.

În domeniul TVA au fost realizate urmãtoarele modificãri:

1.        Efectuarea anumitor corelãri de ordin tehnic în contextul aplicãrii noilor reguli privind TVA în domeniul comerțului electronic;

2.        Reglementarea posibilitãții ca anumite persoane impozabile sã nu mai fie excluse de la aplicarea regimului special al ghișeului unic pentru TVA, în contextul scrisorii de punere în întârziere în Cauza 2020/4142;

3.        Transpunerea în legislația naționalã a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 în ceea ce privește scutirile temporare aplicate importurilor și anumitor livrãri de bunuri sau prestãri de servicii, ca rãspuns la pandemia de COVID-19.

În domeniul impozitelor și taxelor locale au fost introduse urmãtoarele prevederi:

1.        Clarificãri privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri/teren pentru clãdirile folosite ca domiciliu și terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor participante la acțiuni militare, misiuni și operațiuni pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestora, familiei acestora și urmașilor celui decedat;

2.        Clarificarea categoriilor de persoane persecutate politic de regimul comunist care beneficiazã de scutiri de la plata impozitului pe clãdiri/teren/mijloace de transport;

3.        Simplificarea modului de calcul al impozitului pe clãdiri în cazul clãdirilor cu destinație mixtã, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

4.        Creșterea autonomiei locale, în sensul cã autoritãțile publice locale hotãrãsc acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru participanții la Revoluția din Decembrie 1989;

5.        Clarificãri privind depunerea în format electronic la organul fiscal a actelor de înstrãinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmite în formã electronicã și semnate cu semnãturã electronicã calificatã;

6. Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizãrii cã în baza de impozitare nu se cuprinde TVA-ul.

ULTIMELE ȘTIRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
DIN ACEEAȘI CATEGORIE
31 mai, 2023
Ce crede profesorul Achimaș despre greva anunțată de Sanitas: „Aș vedea logică o reorganizare a sistemului sanitar”
29 mai, 2023
Profesorul Achimaș explică de ce denigrează Alexandru Rafila echipa care a elaborat Planul Naţional de Combatere a Cancerului: “E o chestie de umefistan”
25 mai, 2023
Asociația Pro Infrastructură despre metroul de la Cluj: „Se poate transforma într-un fiasco”
25 mai, 2023
Cele mai bune practici în ceea ce privește igiena orală
24 mai, 2023
Se lucrează la drumul județean DJ 107R Făget – Sălicea – Ciurila

Profesorul și deputatul PSD de Cluj, Patriciu Achimaș-Cadariu a comentat într-o emisiune la BuzzNews.ro intenția ...

Ce crede profesorul Achimaș despre greva anunțată de Sanitas: „Aș vedea logică o reorganizare a sistemului sanitar”

Augustin Feneșan, prim-vicepreședintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România a denunțat ...

Augustin Feneșan de la Consiliul Național al IMM-urilor despre formarea profesională: legiuitorul vrea să favorizeze universitățile în dauna furnizorilor privați

Bogdan Petrovai, Chief Commercial Officer BLITZ, a vorbit în emisiunea Antreprenoriada despre modul în care ...

Cum se construiește o echipă performantă de vânzări? Invitat Bogdan Petrovai de la BLITZ

Profesorul Achimaș a explicat într-o emisiune la BuzzNews.ro de ce denigrează Alexandru Rafila echipa care ...

Profesorul Achimaș explică de ce denigrează Alexandru Rafila echipa care a elaborat Planul Naţional de Combatere a Cancerului: “E o chestie de umefistan”

Asociația Pro Infrastructură a făcut o analiză pe tema provocărilor cu care se vor confrunta ...

Asociația Pro Infrastructură despre metroul de la Cluj: „Se poate transforma într-un fiasco”

Probabil cea mai utilizată și expusă la pericole arie din tot corpul este cavitatea bucală. ...

Cele mai bune practici în ceea ce privește igiena orală

În data de 3 iunie asociația Go4fun organizează Parada Micului Biciclist, powered by Itsy Bitsy ...

Parada Micului Biciclist, în 3 iunie la Cluj

Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe ...

Se lucrează la drumul județean DJ 107R Făget – Sălicea – Ciurila
Success message!
Warning message!
Error message!