Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” anunţă deschiderea unui nou concurs pentru 34 de burse oferite elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în anul şcolar şi universitar 2020-2021, repartizate după cum urmează:  ...

34 de burse oferite prin concurs de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” pentru anul şcolar şi universitar 2020-2021