Venituri cu 7 la suta mai mari la ANAF

Publicat: 11 decembrie, 2015 09:18
Actualizat: 23 martie, 2022 05:20

În primele 11 luni din 2015, veniturile în sumă de 180,57 mld lei reprezintă o depăşire cu 7% (indice nominal) și cu 12,15 mld lei (în cifre absolute) a veniturilor colectate în perioada similară a anului 2014.

Încasările din TVA au fost cu 5,14 mld lei (+11% indice nominal) mai mari decât în aceeași perioadă din 2014. 

De asemenea, raportat la programul inițial de încasări, gradul de realizare este de 104%. 

Potrivit prognozei de toamnă a Comisiei Naționale de Prognoză, creșterea economică a fost de 3,6%, în timp ce încasările suplimentare din 2015 au crescut cu 7% față de cele înregistrate anul trecut. De asemenea, subliniem faptul că, în perioada de creștere economică, sarcina fiscală a fost diminuată considerabil printr-o serie de măsuri care au micșorat, implicit, impactul pozitiv al creșterii economice în colectare. 

Totodată, în perioada analizată, deflația de 1.64% a afectat nominal veniturile colectate de ANAF. 

Măsurile de relaxare fiscală care au influențat nivelul colectării sunt: 

1. scăderea CAS cu 5pp 

2. neimpozitarea profitului reinvestit 

3. diminuarea taxei „pe stâlp”de la 1,5% la 1% 

4. creșterea vărsămintelor la pilonul II de pensii 

5. scăderea TVA la alimente de la 24% la 9% (aici facem precizarea că nu doar alimentele au beneficiat de o cotă redusă de TVA dar și băuturile non-alcoolice, animalele şi păsările din specii domestice, seminţele şi ingredientele alimentare, serviciile de restaurant şi catering) 

Din aceste motive, plusul de venituri este, în principal, consecința nemijlocită a acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale. 

De altfel, evoluția gradului de conformare pe categorii de contribuabili și zone geografice atestă fară dubii faptul că veniturile suplimentare din 2015 s-au înregistrat în zone recunoscute ca având un potențial evazionist ridicat. 

În acest sens, exemplificăm cu zona București-Ilfov unde creșterea pe 11 luni din 2015, raportată la aceeași perioadă din 2014, la aceleași categorii de contribuabili, a fost de 19,9%; aceasta înseamnă că din cele 12,15 mld lei colectate în plus în 2015, 5,52 mld lei provin din zona București-Ilfov.

I.        Colectarea veniturilor bugetare cumulat  unsprezece luni  2015

Totalul veniturilor bugetare colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cumulat pe unsprezece luni in anul 2015 a însumat 180.579,33 mil.lei, ceea ce reprezintă : 

– o depăşire cu 7% (indice nominal) și cu 12.159,9 mil.lei în (cifre absolute) a veniturilor colectate  în perioada similară a anului 2014 (168.419,5 mil.lei),      

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel: 

1. La  bugetul de stat  s-au încasat  127.134,4 mil.lei, cu 12.554,9 mil. lei (11 % indice nominal) mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2014 (114.579,5 mil.lei),  astfel : 

·        la impozitul pe profit s-au încasat 13.489,1 mil. lei, cu 1.439,6 mil.lei (12% indice nominal) mai mult decât în 2014 (12.049,4 mil.lei). Cresterea incasarilor din perioada analizata, la acest impozit, s-a datorat și intensificarii inspecţiilor fiscale la contribuabili identificaţi cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer, selectaţi în baza analizei de risc. Rezultatele acestor controale se cuantifică atât prin stabilirea de sume suplimentare, cât şi prin diminuarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabili, cu consecinţă directă în creşterea nivelului sumelor declarate cu titlu de impozit pe profit ; 

·        la impozitul pe venit s-au încasat 23.583,8 mil. lei, cu 2.575 mil.lei (12% indice nominal ) mai mult decât în 2014 (21.008,8 mil.lei),  fapt datorat : 

~cresterii nivelului salariului minim pe tara ; 

~ intensificarii controalelor privind combaterea subdeclarării impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, creşterea gradului de colaborare cu Inspecţia Muncii. Incepând cu luna ianuarie 2015 s-a extins la nivel naţional „Proiectul pilot” vizând „Reducerea salariilor subdeclarate” la contribuabilii care prezintă risc fiscal ridicat privind nedeclararea/subdeclararea veniturilor din salarii şi/sau de natură salarială, prin efectuarea de inspecţii fiscale parţiale la contribuabilii selectaţi. 

În acest sens, menţionăm faptul că, în cadrul „Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale din România – RAMP”, există o componentă de “dezvoltare şi îmbunătăţire a inspecţiei fiscale”, prin intermediul căreia se va dezvolta un sistem integrat de analiză de risc ce va conduce la obţinerea automată de liste de contribuabili cu risc fiscal ridicat şi includerea acestora în planul de activitate corelat cu capacitatea de control ; 

Aspectele prezentate mai sus influenteaza pozitiv si nivelul realizarilor la bugetele contributiilor de asigurari sociale. 

·        încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 52.754,1 mil.lei, cu 5.148,6 mil.lei (11% indice nominal) mai mari decât încasările din perioada similară a anului 2014 (47.605,5 mil. lei), in conditiile recentelor modificări ale Codului Fiscal, ( respectiv reducerea cotei de TVA pentru alimente şi băuturi non-alcoolice, animale şi păsări din specii domestice, seminţe şi ingrediente alimentare, servicii de restaurant şi catering,  de la 24% la 9%).

Pe lângă cresterea economica generala, acest fapt se datorează în principal 

~ modificarii legislaţiei primare şi secundare specifice, urmărind înăsprirea criteriilor pentru înregistrarea în scopuri de TVA, crearii unui mecanism de evaluare periodică ulterioară înregistrării şi simplificarii procedurilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA ; 

~ intensificarii controalele antifraudă care sunt concentrate pe acţiuni de investigare şi instrumentare a unor lanţuri tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale in materie de TVA. 

·        În domeniul  accizelor (inclusiv taxa pe viciu), faţă de încasările din perioada analizată a anului precedent (22.045,4 mil.lei),  accizele au fost mai mari cu 8% (în termeni nominali ),  veniturile colectate in 2015 fiind de 23.825,8 mil. lei (plus 1.780,4 mil.lei);

        Aceasta s-a datorat si actiunilor specifice de monitorizare si control realizate la nivelul activitatilor de inspectie fiscala, vamala si antifrauda fiscala, actiuni orientate catre domeniile economice în care se manifestă fenomene de evaziune fiscală, indisciplină financiară sau slabă conformare ( in special in zona Bucuresti – Ilfov

2. La   bugetul fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate se constată o creştere a volumului sumelor încasate cu 11% indice nominal (19.136,7mil. lei cumulat unsprezece luni  2015 faţă de 17.209,3 mil. lei în perioada similară a anului 2014). Realizările şi programul de încasări includ, la bugetul FNUASS, contribuţia datorată pentru medicamentele finanţate din bugetul Fondul naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii (taxa de clawback ) in suma de 1.620,8 mil.lei ). 

3. La    bugetul asigurărilor sociale de stat  se constată  o scadere cu 7%  (32.774,3 mil. lei cumulat unsprezece luni  2015 faţă de 35.254,3 mil. lei în perioada similară a anului 2014). 

Menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ de : 

~   reducerea cu 5 p.p. a contributiei datorate de angajator, masura aplicata incepand cu 01.10.2014 ; 

~  cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii; datorită creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% în anul 2015, suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 977,4 mil. lei mai mare faţă de cea virată în 2014, respectiv 3.463,5 mil.lei – cumulat  unsprezece luni 2014  fata de  4.440,9 mil.lei – in perioada similara din 2015 ;

4. La  bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj se constată o creştere cu 11% (1.534,0 mil lei cumulat unsprezece luni 2015 faţă de1.376,3 mil lei în perioada similară a anului 2014). 

II.       Colectarea veniturilor bugetare in luna noiembrie 2015

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală in luna noiembrie 2015 a însumat 15.251,7 mil.lei, ceea ce reprezintă : 

– o depăşire cu 6 % (indice nominal), respectiv cu 914,0 mil.lei in cifre absolute, față de veniturile colectate in perioada similara din anul 2014 (14.337,7 mil.lei). 

           În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată,  se prezintă astfel: 

1. la bugetul de stat  s-au încasat 10.297,9 mil.lei, cu 662 mil. lei mai mult faţă de anul 2014 ( 9.635,9 mil.lei ),ceea ce reprezintă o creştere cu  7% – indice nominal. 

.        – la impozitul pe profit s-au încasat 433,9 mil. lei, cu 123,1 mil.lei mai mult decât în luna noiembrie a anului 2014 când s-au încasat 310,8 mil.lei. 

.        – la impozitul pe venit s-au încasat 1.947mil. lei, cu 53,4 mil.lei mai mult decat in 2014 (1.893,6 mil.lei), ceea ce reprezintă o depăşire cu 3 % – indice nominal. 

– la TVA s-au încasat 4.838,24 mil lei, cu 90,77 mil lei mai mult decât în 2014 (4.747,47 mil lei), ceea ce reprezintă o depășire cu 2% indice nominal

– în domeniul  accizelor, faţă de  luna noiembrie a anului precedent, încasările au fost mai mari cu 9 % (în termeni nominali),  respectiv  2.376,9 mil. lei în 2015 faţă de 2.184,9 mil.lei în luna noiembrie 2014. 

2. la   bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o diminuare cu 79,6 mil. lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o scadere cu 4%,(1.748,9 mil.lei in 2015, faţă de 1.828,5 mil.lei în 2014), 

Diminuarea incasarilor a fost cauzata de scaderea sumelor din taxa clawback cu 198 mil.lei, respectiv de la 391,9 mil. lei in noiembrie 2014  la, 193,9 mil. lei in 2015. 

3. la  bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat diminuare cu 319,4 mil. lei, faţă de anul precedent. Menţionăm faptul că încasările din 2015 la acest buget sunt influentate negativ si de cresterea volumului varsamintelor la Pilonul II de pensii cu 94,6 mil.lei, respectiv cu 28% fata de luna noiembrie 2014, urmare creşterii cotei de contribuţie de la 4,5% in anul 2014, la 5% in anul 2015. 

4. la  bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile încasate au înregistrat o crestere cu 12,2 mil. lei, fata de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 10 % (136,4 mil.lei in 2015,  faţă de 124,2 mil.lei in 2014). 

ULTIMELE ȘTIRI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
DIN ACEEAȘI CATEGORIE
21 mai, 2024
Chirurgul Achimaș-Cadariu cere campanie de informare pe tema vaccinării anti HPV: Suntem primii în UE la numărul cancerelor de col uterin
18 mai, 2024
Vasile Dâncu vrea să plece administrația Boc: Clujenii nu se mai mulțumesc cu promisiuni
13 mai, 2024
Impozitul uriaș pe care îl ai de plătit dacă te prinde ANAF cu venituri pe care nu le poți justifica
11 mai, 2024
PODCAST: Cătălin Priscorniță și Albert Deak, piloți de raliu și filantropi în Africa
11 mai, 2024
Viorel Băltărețu, candidat la Primăria Cluj-Napoca: Avem nevoie mai întâi de centura metropolitană, nu de metrou

Călin Cozma, candidat AUR la funcția de primar al Clujului, propune construirea unui palat administrativ ...

Călin Cozma, candidat AUR la funcția de primar, propune construirea unui palat administrativ la periferia Clujului

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj anunță debutul unor noi zboruri regulate directe spre Bucureşti, în ...

Aeroportul Cluj anunţă zboruri spre Bucureşti operate de compania aeriană Animawings

L-am întrebat în cadrul emisiunii Punctul Critic pe fostul ministru al Apărării, senatorul Vasile Dâncu, ...

Fostul ministru al Apărării Vasile Dâncu: Despre armata obligatorie și riscul ca România să fie atacată de Rusia

Chirurgul Patriciu Achimaș-Cadariu cere lansarea de urgență a unei campanii de informare despre importanța vaccinării ...

Chirurgul Achimaș-Cadariu cere campanie de informare pe tema vaccinării anti HPV: Suntem primii în UE la numărul cancerelor de col uterin

Senatorul PSD Vasile Dâncu, care este candidat la alegerile europarlamentare, a declarat în emisiunea Punctul ...

Vasile Dâncu: Urmează cele mai importante alegeri din istoria Europei, în plin proces de schimbare a configurației geostrategice a lumii

Senatorul PSD Vasile Dâncu, care este candidat la alegerile europarlamentare, a declarat în emisiunea Punctul ...

Vasile Dâncu vrea să plece administrația Boc: Clujenii nu se mai mulțumesc cu promisiuni

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunţat că Guvernul intenționează să majoreze poate chiar din iulie salariul ...

Salariul minim, o nouă majorare din iulie? Ce spune Augustin Feneșan, prim vicepreședintele Consiliului Național al IMM-urilor

Află din acest articol impozitul uriaș pe care îl ai de plătit dacă te prinde ...

Impozitul uriaș pe care îl ai de plătit dacă te prinde ANAF cu venituri pe care nu le poți justifica
Success message!
Warning message!
Error message!